Rasfoire documente

Lista 23.630/2020 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

publicat in M.Of. 944 din 14-oct-2020

Hotarirea 852/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 944 din 14-oct-2020

Hotarirea 849/2020 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului, în vederea asanării legislaţiei

publicat in M.Of. 944 din 14-oct-2020

Decizia 546/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 944 din 14-oct-2020

Decizia 462/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 944 din 14-oct-2020

Hotarirea 44/2020 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 944 din 14-oct-2020

Hotarirea 43/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 944 din 14-oct-2020