Rasfoire documente

Ordinul 3.666/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

publicat in M.Of. 938 din 13-oct-2020

Hotarirea 847/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente

publicat in M.Of. 938 din 13-oct-2020

Decizia 549/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 teza finală a părţii introductive din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 938 din 13-oct-2020

Decizia 468/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 938 din 13-oct-2020

Decizia 420/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

publicat in M.Of. 938 din 13-oct-2020

Decizia 380/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale art. 367 alin. (1) şi (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 938 din 13-oct-2020