Rasfoire documente

Ordinul 1.443/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Telegondola Mamaia - S.R.L., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Ordinul 2.826/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Telegondola Mamaia - S.R.L., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Ordinul 177/2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Incheiere din 2018 de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 83A din 16.04.2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Incheiere din 2018 de îndreptare a erorii materiale din Decizia civilă nr. 83A din 16.04.2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Decizie civila 83A/2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, pronunţată în Dosarul nr. 6.652/2/2012

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Decizia 116/2020 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a dispozitivului Deciziei civile nr. 83A din 16 aprilie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, pronunţată în Dosarul nr. 6.652/2/2012, şi a dispozitivelor încheierilor de îndreptare şi de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 83A, din datele de 2 februarie 2018 şi 9 februarie 2018, ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţate în Dosarul nr. 6.652/2/2012*

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Ordinul 3.632/2020 privind stabilirea unor competenţe de efectuare a verificării documentare

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Ordinul 2.911/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Telegondola Mamaia - S.R.L., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Ordinul 1.776/2020 pentru modificarea anexelor nr. 7 şi 8 la Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Ordinul M.186/2020 pentru modificarea art. 3 lit. B din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Decizia 548/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 307 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020

Decizia 464/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 921 din 09-oct-2020