Rasfoire documente

Metodologie din 2020 de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Metodologie din 2020 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Ordinul 3115/2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Metodologie din 2020 pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Ordinul 14/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Ordinul 15/2020 privind modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2017, şi a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Ordinul 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020