Rasfoire documente

Lista 22.662/2020 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

publicat in M.Of. 913 din 07-oct-2020

Hotarirea 812/2020 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice, adresei şi anului dobândirii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 913 din 07-oct-2020

Decizia 463/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f), cu referire la sintagma ''în acea cauză'', şi ale art. 457 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 913 din 07-oct-2020

Hotarirea 106/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului InvestEU - COM (2020) 403 final

publicat in M.Of. 913 din 07-oct-2020

Hotarirea 105/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind efectuarea de studii clinice şi furnizarea de medicamente de uz uman care conţin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic şi care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 - COM (2020) 261 final

publicat in M.Of. 913 din 07-oct-2020

Hotarirea 104/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piaţă feroviară durabilă, în contextul pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 260 final

publicat in M.Of. 913 din 07-oct-2020