Rasfoire documente

Ordinul 973/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

publicat in M.Of. 911 din 07-oct-2020

Raportul 22.087/2020 în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Uniunea Salvaţi România

publicat in M.Of. 911 din 07-oct-2020

Ordinul 3.862/C/2020 pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 911 din 07-oct-2020

Procedura din 2020 de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

publicat in M.Of. 911 din 07-oct-2020

Ordinul 2.990/2020 privind aprobarea Procedurii de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

publicat in M.Of. 911 din 07-oct-2020

Ordinul 148/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 135/2015

publicat in M.Of. 911 din 07-oct-2020