Rasfoire documente

Lista 22.827/2020 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Lista 22.725/2020 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Hotarirea 839/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Marian Călin-Petru

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Hotarirea 838/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Hristache Eugen

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Hotarirea 837/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Marian Călin-Petru

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Hotarirea 836/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Hristache Eugen

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Hotarirea 835/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Potecă Vasilică

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Hotarirea 834/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Avrămescu Gabriel-Ioan

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Decizia 467/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 partea introductivă şi ale art. 488^6 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020

Hotarirea 107/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 919 din 08-oct-2020