Rasfoire documente

Ordinul 176/2020 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2021

publicat in M.Of. 916 din 08-oct-2020

Ordinul 175/2020 privind aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus

publicat in M.Of. 916 din 08-oct-2020

Ordinul 2.918/2020 privind declasarea monumentului istoric clasat cu denumirea Casa Mihuţescu, având codul LMI GJ-II-m-B-09212, situat la adresa poştală satul Baia de Fier, comuna Baia de Fier, judeţul Gorj, din Lista monumentelor istorice

publicat in M.Of. 916 din 08-oct-2020

Ordinul 1.871/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

publicat in M.Of. 916 din 08-oct-2020

Hotarirea 827/2020 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 916 din 08-oct-2020

Hotarirea 825/2020 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 916 din 08-oct-2020

Decizia 537/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1)-(4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 916 din 08-oct-2020