Rasfoire documente

Ordinul 2.989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii ''Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 902 din 05-oct-2020

Ordinul 1.698/2020 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 902 din 05-oct-2020

Ordinul 1.697/2020 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 902 din 05-oct-2020

Ordinul 1.690/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 902 din 05-oct-2020

Hotarirea 826/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Pavilioane noi, demolări, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră şi reţele de utilităţi în cazarma 2698 Rânca''

publicat in M.Of. 902 din 05-oct-2020

Decizia 645/2020 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 902 din 05-oct-2020

Decizia 638/2020 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 902 din 05-oct-2020

Decizia 358/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, ale art. 22 alin. (7) şi ale art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi lit. b) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 902 din 05-oct-2020