Rasfoire documente

Ordinul 1.686/2020 privind modificarea pct. II din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2020

Ordinul 174/2020 pentru modificarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2020

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2020

Ordinul 5.446/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.490/2013 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ ''gimnazial'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Step by Step'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2020

Ordonanta urgenta 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2020

Decizia 461/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) şi (12) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2020

Decizia 316/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2020

Decizia 64/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2^4), (2^5) şi (2^6) şi ale art. 8 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2020