Rasfoire documente

Raportul 21.612/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Populară

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Contract-Cadru din 2020 de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Regulament din 2020 privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Ordinul 173/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Ordinul 1.768/2020 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Ordinul 1.767/2020 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Hotarirea 830/2020 privind modificarea şi completarea, după caz, a datelor de identificare a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, din portul Tulcea şi portul Chilia Veche, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Hotarirea 829/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Hotarirea 823/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'', scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părţi din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptăţite, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Decizia 404/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Decizia 403/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020