Rasfoire documente

Ordinul 981/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 906 din 06-oct-2020

Ordinul 1.700/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 906 din 06-oct-2020

Ordinul M.183/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 906 din 06-oct-2020

Ordinul M.182/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 906 din 06-oct-2020

Ordinul M.181/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 906 din 06-oct-2020

Decizia 401/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 906 din 06-oct-2020

Decizia 398/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. a) şi alin. (1^2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 906 din 06-oct-2020

Decizia 396/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

publicat in M.Of. 906 din 06-oct-2020