Rasfoire documente

Ordinul 5.655/2020 de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Naţional Politici şi Evaluare în Educaţie pentru activităţi derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar pentru care se solicită acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.585/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.448/2020 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Anastasia Popescu'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.443/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Echilibria - Montessori Education'' din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.442/2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Sfinţii Trei Ierarhi'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.440/2020 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul ''Voltaire'' din municipiul Craiova

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.418/2020 privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ ''preşcolar'' din cadrul Colegiului Naţional ''Barbu Ştirbei'' din municipiul Călăraşi

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.356/2020 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.018/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Şapte ani'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.333/2020 privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist ''Alexa Popovici'' din municipiul Arad

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul 5.272/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Super Kids Center ODT'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Ordinul M.184/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020

Hotarirea 828/2020 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 905 din 06-oct-2020