Rasfoire documente

Ordinul 2793/2020 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2020

publicat in M.Of. 891 din 30-sep-2020

Ordinul 1723/2020 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună şi floră sălbatice

publicat in M.Of. 891 din 30-sep-2020

Ordinul 1667/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 891 din 30-sep-2020

Ordinul 1598/2020 privind stabilirea sediului biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 891 din 30-sep-2020

Ordinul 156/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

publicat in M.Of. 891 din 30-sep-2020

Hotarirea 806/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile şi darea acestora în administrarea Muzeului Naţional Brukenthal

publicat in M.Of. 891 din 30-sep-2020

Hotarirea 805/2020 privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor

publicat in M.Of. 891 din 30-sep-2020

Hotarirea 804/2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt (UM 0746 Slatina) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 891 din 30-sep-2020