Rasfoire documente

Hotarirea 820/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Ordonanta urgenta 165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea şi rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii sau centre europene nou-înfiinţate

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Hotarirea 821/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Hotarirea 819/2020 privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Hotarirea 818/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către doamna Dobre Doina

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Hotarirea 817/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Hotarirea 814/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către doamna Dobre Doina

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Ordonanta urgenta 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020