Rasfoire documente

Decizia 1.125/2020 privind autorizarea funcţionării Societăţii NN ASIGURĂRI - S.A. ca societate de asigurare

publicat in M.Of. 897 din 02-oct-2020

Decizia 1.122/2020 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj TREND AS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 897 din 02-oct-2020

Ordinul 5.564/2020 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 897 din 02-oct-2020

Hotarirea 807/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora

publicat in M.Of. 897 din 02-oct-2020

Hotarirea 803/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 897 din 02-oct-2020

Hotarirea 797/2020 privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi în administrarea Ministerului Justiţiei a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare

publicat in M.Of. 897 din 02-oct-2020

Decizia 321/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 897 din 02-oct-2020