Rasfoire documente

Hotarirea 813/2020 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Române, modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Casei Oamenilor de Ştiinţă, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Academiei Române

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020

Ordinul 5.419/2020 privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ ''preşcolar'' din cadrul Şcolii Gimnaziale ''Tudor Vladimirescu'' din municipiul Călăraşi

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020

Ordinul 1.724/2020 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020

Ordinul 274/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020

Decizia 406/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020

Ordinul 153/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020

Metodologie din 2020 privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020

Ordinul 5.638/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020