Rasfoire documente

Decizia 1.139/2020 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară doamnei Milena Guentcheva pentru exercitarea funcţiei de director executiv al Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.

publicat in M.Of. 895 din 01-oct-2020

Decizia 1.138/2020 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării acordate de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Mihnea Traian Ştefan Tobescu pentru exercitarea funcţiei de director general al Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.

publicat in M.Of. 895 din 01-oct-2020

Hotarirea 810/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava, precum şi declararea lui ca bun de interes naţional

publicat in M.Of. 895 din 01-oct-2020

Hotarirea 809/2020 privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 307 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 895 din 01-oct-2020

Hotarirea 808/2020 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 895 din 01-oct-2020

Hotarirea 783/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor şi Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă, în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiţii cu acorduri pentru finanţare emise până la data de 30 iunie 2014

publicat in M.Of. 895 din 01-oct-2020

Decizia 368/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 895 din 01-oct-2020