Rasfoire documente

Metodologie din 2020 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Rectificare din 2020 în anexa nr. 2 la Legea nr. 119/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca în domeniul public al judeţului Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 9 iulie 2020

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Ordinul 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 562/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 560/2020 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 559/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 558/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 557/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 556/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 555/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 554/2020 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Decretul 561/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Legea 211/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020