Rasfoire documente

Ordinul 5428/2020 privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program prelungit nr. 3 din oraşul Segarcea, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din oraşul Segarcea

publicat in M.Of. 887 din 29-sep-2020

Ordinul 5427/2020 privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program prelungit din satul Zetea, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Dr. P. Boros Fortunat'' din satul Zetea

publicat in M.Of. 887 din 29-sep-2020

Hotarirea 802/2020 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic

publicat in M.Of. 887 din 29-sep-2020

Hotarirea 801/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 887 din 29-sep-2020

Hotarirea 800/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 887 din 29-sep-2020

Hotarirea 799/2020 privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

publicat in M.Of. 887 din 29-sep-2020