Rasfoire documente

Hotarirea 81/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 43/2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 886 din 29-sep-2020

Norma 39/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situaţiilor de criză de lichiditate în OPCVM şi FIA

publicat in M.Of. 886 din 29-sep-2020

Ordinul 1450/2020 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 886 din 29-sep-2020

Ordinul 146/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 18/2016 privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră

publicat in M.Of. 886 din 29-sep-2020

Hotarirea 793/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate'' şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi''

publicat in M.Of. 886 din 29-sep-2020

Hotarirea 788/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Sighişoara'', judeţul Mureş

publicat in M.Of. 886 din 29-sep-2020