Rasfoire documente

Ordinul 167/2020 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

publicat in M.Of. 878 din 25-sep-2020

Hotarirea 16/2020 pentru completarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 13/2020 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 878 din 25-sep-2020

Hotarirea 14/2020 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene

publicat in M.Of. 878 din 25-sep-2020

Hotarirea 787/2020 privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020

publicat in M.Of. 878 din 25-sep-2020

Hotarirea 790/2020 privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 5.198.412 mp, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Timişoara

publicat in M.Of. 878 din 25-sep-2020