Rasfoire documente

Conditie din 2020 de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Ordinul 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Metodologie din 2020 de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Ordinul 170/2020 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Ordinul 169/2020 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Ordinul 168/2020 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Hotarirea 104/2020 privind alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Ordinul 261/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 568/2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi din domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Decizia 408/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020