Rasfoire documente

Ordinul 1599/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Hotarirea 5/2020 privind eliberarea avizului anual

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Instructiuni din 2020 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Decizia 560/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Ordinul 264/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Decizia 231/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^2 alin. (3) şi (4) şi ale art. 9^2 alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020