Rasfoire documente

Ordinul 1354/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 866 din 23-sep-2020

Ordinul 2756/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 866 din 23-sep-2020

Legea 16/2000 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 866 din 23-sep-2020

Ordinul 5558/2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 866 din 23-sep-2020

Ordinul 2759/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 866 din 23-sep-2020

Ordinul M.172/2020 pentru modificarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013

publicat in M.Of. 866 din 23-sep-2020

Hotarirea 763/2020 privind actualizarea datelor tehnice şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase ''Prof. Dr. Matei Balş'', precum şi trecerea parţială a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 866 din 23-sep-2020

Decizia 402/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 866 din 23-sep-2020