Rasfoire documente

Hotarirea 779/2020 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Hunedoara, Argeş, Covasna, Braşov, Ilfov şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 864 din 22-sep-2020

Hotarirea 772/2020 privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava

publicat in M.Of. 864 din 22-sep-2020

Hotarirea 769/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 864 din 22-sep-2020

Ordinul 1717/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 864 din 22-sep-2020

Ordinul 1716/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 864 din 22-sep-2020

Ordinul 1715/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 864 din 22-sep-2020

Ordinul 1718/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 864 din 22-sep-2020