Rasfoire documente

Ordinul 1178/2020 privind modificarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 1.166/2019 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2020

publicat in M.Of. 853 din 17-sep-2020

Decizia 338/2020 privind numirea domnului Jean Badea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 853 din 17-sep-2020

Decizia 337/2020 privind numirea doamnei Mihaela Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 853 din 17-sep-2020

Hotarirea 762/2020 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - spaţiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, aflate în construcţia situată în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 (clădirea Palat CFR) - ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară, precum şi a reevaluării acestora

publicat in M.Of. 853 din 17-sep-2020

Hotarirea 761/2020 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2020

publicat in M.Of. 853 din 17-sep-2020

Hotarirea 760/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 853 din 17-sep-2020