Rasfoire documente

Contract-Cadru din 2020 de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situaţia în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Contract-Cadru din 2020 de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situaţia în care operatorul de reţea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Ordinul 164/2020 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Ordinul 321/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Hotarirea 776/2020 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj'' de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida şi Dej, judeţul Cluj, şi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru şi Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Hotarirea 773/2020 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020