Rasfoire documente

Ordinul 1358/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Ordinul 2755/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Ordinul 5528/2020 privind modificarea Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Ordinul 2770/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Ordinul 1598/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Ordinul 1591/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Ordinul 322/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Decizia 339/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rodica-Maria Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Decretul 544/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Legea 207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Decretul 543/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Legea 206/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Decretul 542/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Legea 205/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Decretul 541/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Legea 204/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020