Rasfoire documente

Ordinul 318/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare din ambulatoriu

publicat in M.Of. 857 din 18-sep-2020

Ordinul 162/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

publicat in M.Of. 857 din 18-sep-2020

Ordinul 2742/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018

publicat in M.Of. 857 din 18-sep-2020

Norma din 2020 privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 857 din 18-sep-2020

Decizia 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 857 din 18-sep-2020