Rasfoire documente

Regulament din 2020 pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Ordinul 1295/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Ordinul 2724/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Ghid din 2020 privind raportarea către autorităţile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul FPM

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Norma 37/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autorităţile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Hotarirea 11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Ordinul 2671/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea MEDSERV MIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Ordinul 2656/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiilor de control în turism

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020