Rasfoire documente

Hotarirea 10/2020 privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 848 din 16-sep-2020

Ordinul 1745/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

publicat in M.Of. 848 din 16-sep-2020

Ordinul 1736/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS)

publicat in M.Of. 848 din 16-sep-2020

Hotarirea 778/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 848 din 16-sep-2020

Hotarirea 771/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 848 din 16-sep-2020

Decizia 270/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221^3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 848 din 16-sep-2020