Rasfoire documente

Ordinul 2196/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala CN ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Ordinul 2718/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala CN ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Ordinul 2685/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala CN ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Ordinul 1376/2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Ordinul 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Ordinul S.M.Ap.-81/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Ordinul S.M.Ap.-80/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Ordinul S.M.Ap.-79/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Decizia 332/2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Paul-Cristian Popescu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Hotarirea 726/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Decretul 501/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Legea 201/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Decretul 500/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020

Legea 200/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 832 din 10-sep-2020