Rasfoire documente

Ordinul 5453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021

publicat in M.Of. 837 din 11-sep-2020

Hotarirea 86/2020 privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 2020

publicat in M.Of. 837 din 11-sep-2020

Metodologie-Cadru din 2020 privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

publicat in M.Of. 837 din 11-sep-2020

Ordinul 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

publicat in M.Of. 837 din 11-sep-2020

Hotarirea 757/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

publicat in M.Of. 837 din 11-sep-2020

Hotarirea 756/2020 privind aprobarea Programului naţional ''Educaţia în siguranţă'' şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 837 din 11-sep-2020