Rasfoire documente

Ordinul 1582/2020 privind aprobarea preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizaţiei de import paralel sau în baza autorizaţiei de distribuţie paralelă

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Procedura din 2020 de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Ordinul 128/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Ordinul 2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Procedura din 2020 de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Ordinul 1669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Ordinul 163/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Ordinul 1060/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Ordinul 136/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi în relaţia acestora cu terţii

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020