Rasfoire documente

Decizia 331/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 752/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 929/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Decizia 391/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.201 din Codul civil din 1864 şi ale art. 431 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 29/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei - COM (2020) 67

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 28/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă - Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere - COM (2020) 65

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 27/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele - COM (2020) 66

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 26/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest - COM (2020) 57

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 25/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă - COM (2019) 650

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 24/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport referitor la progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia - COM (2019) 481

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 23/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027, Contribuţia Comisiei Europene la Reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie 2019 - COM (2019) 295

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Hotarirea 22/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Decretul 498/2020 pentru promulgarea Legii privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Legea 199/2020 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Decretul 497/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020

Legea 198/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

publicat in M.Of. 825 din 09-sep-2020