Rasfoire documente

Regulament din 2020 de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020

Ordinul 157/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020

Metodologie din 2020 privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020

Ordinul 3430/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020

Hotarirea 735/2020 privind comasarea a două imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat din comasare, transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a clădirii, a amenajărilor la terenuri şi a altor active fixe din cadrul acestui imobil, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020

Hotarirea 727/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, pe sectorul Slobozia - Ţăndărei, judeţul Ialomiţa (etapa a II-a)'', aflate pe raza localităţii Mărculeşti din judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020

Hotarirea 721/2020 privind înfiinţarea pe lângă Agenţia Domeniilor Statului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea activităţilor de înregistrare sistematică a terenurilor agricole, situate în extravilan, aflate în domeniul public/privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020