Rasfoire documente

Ordinul 2658/2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă şi a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Ordinul 1504/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Procedura din 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale ale cetăţenilor statului român, cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv cetăţenilor statelor terţe titulari ai Cărţii Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Hotarirea 8/2020 privind completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Ordinul 241/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Ordinul M.164/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Ordinul M.163/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Ordinul 162/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - ''ISPIF'' Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Ordinul 128/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020