Rasfoire documente

Regulamentul 21/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Ordinul 2962/C/2020 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - ''Securitate naţională - Justiţie şi penitenciare''

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Ordinul 315/2020 pentru completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 275/2020 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2020

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Ordinul D.G.1/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui gradat profesionist din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Hotarirea 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Hotarirea 743/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vasvari Robert-Gergely

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Hotarirea 742/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vegh Alexandru

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Hotarirea 733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Hotarirea 732/2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva COVID-19, prin amenajarea Centrului de urgenţă amplasat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ''Sfânta Cuvioasa Parascheva'' Galaţi

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Hotarirea 702/2020 privind alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, a unei sume necesare pentru efectuarea unor lucrări de refacere şi punere în siguranţă a infrastructurii afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţiile din luna iunie 2020 în judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020