Rasfoire documente

Hotarirea 3/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Decizia 547/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 234 alin. (1) şi (2), ale art. 236 alin. (1) şi ale art. 237 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Decizia 110/2020 privind numirea domnului Leonard Achiriloaei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Decizia 111/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Toma-Bogdan Costreie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Ordinul 232/2020 pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 29 iulie 2018

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020