Rasfoire documente

Procedura din 2020 pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Ordinul 985/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul local de proiecte de tineret

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Contract-Cadru din 2020 DE ÎNCHIRIERE a bunurilor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin .................. (instituţia/unitatea subordonată) ......................

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Procedura din 2020 CADRU de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Ordinul 991/2020 privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului, şi a Procedurii-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Ordinul 980/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 471/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Ordinul 979/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 455/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020