Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Ordinul 130/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Ordinul 1484/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Hotarirea 717/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru judeţul Braşov

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Hotarirea 715/2020 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Hotarirea 714/2020 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Hotarirea 713/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Hotarirea 712/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Decizia 292/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 4 alin. (9), (11) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Decretul 487/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020

Legea 194/2020 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

publicat in M.Of. 790 din 28-aug-2020