Rasfoire documente

Ordinul 247/2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 ''Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 788 din 28-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

publicat in M.Of. 788 din 28-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

publicat in M.Of. 788 din 28-aug-2020

Ordinul 3501/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

publicat in M.Of. 788 din 28-aug-2020

Ordinul 2409/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

publicat in M.Of. 788 din 28-aug-2020

Decizia 263/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 788 din 28-aug-2020