Rasfoire documente

Rectificare din 2020 la Decizia preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 27 august 2020

publicat in M.Of. 786 din 28-aug-2020

Ordinul 153/2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019

publicat in M.Of. 786 din 28-aug-2020

Ordinul 255/2020 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.404/2018 pentru aprobarea modelului documentelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

publicat in M.Of. 786 din 28-aug-2020

Decizia 318/2020 privind numirea domnului Iuliu Gogescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 786 din 28-aug-2020

Decizia 317/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Ignat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 786 din 28-aug-2020