Rasfoire documente

Decizia 9/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Decizia 5/2020 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 3 iunie 2020

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Ordinul 1474/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din secţiile ATI

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Actul din 2020 MODUL DE CALCUL al redevenţei minime aplicabile contractelor de concesiune care au ca obiect exploatarea în scop piscicol a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Decizia 361/2020 privind stabilirea modului de calcul al redevenţei minime aplicabile contractelor de concesiune care au ca obiect exploatarea în scop piscicol a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Decizia 362/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Decretul 486/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Decretul 485/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Decretul 484/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020