Rasfoire documente

Ordinul 2609/2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017

publicat in M.Of. 773 din 25-aug-2020

Norma din 2020 privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 773 din 25-aug-2020

Hotarirea 86/2020 pentru aprobarea Normelor privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 773 din 25-aug-2020

Regulament-Cadru din 2020 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

publicat in M.Of. 773 din 25-aug-2020

Ordinul 4813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

publicat in M.Of. 773 din 25-aug-2020

Decizia 393/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 832 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 773 din 25-aug-2020