Rasfoire documente

Actul din 2020 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2020

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Ordinul 2633/2020 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2020

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Decizia 316/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Ştefan-Olteniceanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Decizia 315/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Hotarirea 706/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Ordonanta urgenta 145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Decizia 392/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Decretul 483/2020 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Decretul 482/2020 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020