Rasfoire documente

Hotarirea 694/2020 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru acordarea de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni de burse de studiu elevilor etnici români înscrişi în clasa I, a II-a şi a III-a în anul şcolar 2019-2020, care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă din Ucraina

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Hotarirea 693/2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Hotarirea 691/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Hotarirea 689/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 3B - Tunel rutier cu profil de autostradă în zona Meseş, situat pe teritoriul localităţii Românaşi, din judeţul Sălaj'', din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea''

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Hotarirea 680/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de gnais din perimetrul Sibiu - Valea Rece, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Hotarirea 679/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă din perimetrul Şeştina, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Decizia 273/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 1 lit. b) şi ale art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Decizia 267/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei coroborate cu ale art. 108^4 şi art. 108^5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020