Rasfoire documente

Ordinul 1990/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Neptun-Olimp'' - S.A.

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Hotarirea 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Decizia 200/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, a dispoziţiilor art. 3 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Hotarirea 17/2020 privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 6/2020 pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situaţia cazurilor copiilor dispăruţi

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Hotarirea 16/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Ordinul 2340/2020 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Ordinul 2289/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Neptun-Olimp'' - S.A.

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Ordinul 1154/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Neptun-Olimp'' - S.A.

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Ordinul 3005/2020 privind schimbarea de grupă din B în A a monumentului istoric Palatul Băncii Naţionale, situat la adresa poştală Bd. Revoluţiei nr. 72, municipiul Arad, judeţul Arad

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020

Ordinul 2907/C/2020 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

publicat in M.Of. 760 din 20-aug-2020