Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Ordonanta urgenta 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Legea 188/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Ordinul 126/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Ordinul 224/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Hotarirea 696/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Hotarirea 695/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Decretul 478/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Legea 193/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Decretul 477/2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Legea 192/2020 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Decretul 476/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Legea 191/2020 pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Decretul 474/2020 privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din România

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Legea 189/2020 pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din România

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020

Decretul 473/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 767 din 21-aug-2020